Δύο διαμνημονεύσεις μεταναστατευτικής αρωγής για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από τη Μανωλέσος

Δύο διαμνημονεύσεις μεταναστατευτικής αρωγής για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από τη Μανωλέσος

Η Μανωλέσος κατασκεύασε για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δύο μετάλλια. α) Διαμνημόνευση Μεταναστευτικής Αρωγής, Χρυσός Σταυρός, Β’ τάξεως β) Διαμνημόνευση Μεταναστευτικής Αρωγής, Χρυσό Αστέρι, Α’ τάξεως