Μετάλλια Κυπριακής Αστυνομίας από τη Μανωλέσος 001

Μετάλλια Κυπριακής Αστυνομίας

Μετάλλια Κυπριακής Αστυνομίας από τη Μανωλέσος. Η Μανωλέσος έχει σχεδιάζει και κατασκευάσει πολλές σειρές μεταλλιών για την Κυπριακή Αστυνομία.

Μετάλλια Κυπριακής Αστυνομίας Read More »