Εκκλησιαστικό Μετάλλιο Κοσμάς ο Αιτωλός 1500 χρόνια (502-2002)

Η Μανωλέσος σχεδίασε και κατασκεύασε το μετάλλιο.