Μετάλλια Αγροφυλακής. Δοκίμια του 2008. Από τη Μανωλέσος

Μετάλλια Αγροφυλακής. Δοκίμια από τη Μανωλέσος

Η Μανωλέσος δημιούργησε μία σειρά από δοκίμια για τα μετάλλια της Αγροφυλακής. Υπέβαλλε την πρότασή της στις 19.02.2008. Τα θέματα των μεταλλίων ήταν: Για Αγρονομική Αξία Για Ευδόκιμη Διοίκηση Για Ευδόκιμη Αγρονομική Υπηρεσία

Μετάλλια Αγροφυλακής. Δοκίμια από τη Μανωλέσος Read More »